Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

22:43
3113 0e21
Reposted frompulperybka pulperybka viatbtf tbtf
22:42
1533 dc5a 500
Reposted fromNanutka Nanutka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
22:42
"Przyjdzie wielu jeszcze złych ludzi, będą mili, będą chcieli, abym był miły. Miłe świństwa. Miłe zabijanie. Nie będę miły. I nie będę słodki. Będę wytrawny wytrwale." 
— Marcin Świetlicki "Żegnaj laleczko 3
Reposted fromhavingdreams havingdreams viatbtf tbtf
22:42
Zdejmij bluzkę i wymuszony uśmiech.
— Rasmentalism "Nocny"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
22:42
9099 028a 500
Reposted frombioi bioi viaOFFka OFFka
22:42
4168 f7b5

master-of-sorcere:

onlylolgifs:

kitten wiggles ears while eating

i don’t even care if i reblog this twice a day every single day for the rest of my life

22:41
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaOFFka OFFka
22:40
22:40
22:40
6724 22d5

Girl interrupted

22:39
6345 059f 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viacukierek cukierek

May 15 2015

23:00
5301 c6e4
Reposted fromfilmowy filmowy viagrzej grzej
23:00
7811 2b17 500
Reposted fromLauderdak Lauderdak viagrzej grzej
23:00

Falling in Love

Reposted fromiminlove iminlove viagrzej grzej
22:58
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
22:58
8717 8d03 500

lightwashdenim:

Berlin, 1991 by Hugues Erre

Reposted fromtwice twice viagrzej grzej
22:58
6673 4a08
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagrzej grzej
22:57
0988 8522 500
Reposted fromink ink viagrzej grzej
22:57
2404 4a25 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viagrzej grzej
22:57
0766 703c 500

egocentricacomeigatti:

Danae, Rodin

Reposted fromink ink viagrzej grzej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl